YEAR END PARTY

Một bữa tiệc nhỏ cuối năm gắng kết mọi người lại với nhau, ở một không gian outdoor tại Hami Garden.