XÃ EABAR TIÊN PHONG CỦA HUYỆN BUÔN ĐÔN CÁN ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI

Xã Eabar tiên phong của Huyện Buôn Đôn cán đích nông thôn mới và là một trong bốn xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đắk Lắk.

Xã Ea Bar xuất phát điểm xây dựng NTM năm 2011 từ 6/19 tiêu chí, với nhiều hạng mục kết cấu hạ tầng trong khu dân cư còn thấp kém, nhất là tiêu chí về giao thông nông thôn. Tuy nhiên, sau 10 năm phấn đấu, xã đã đạt được 19/19 tiêu chí, nhiều kết quả tích cực, diện mạo nông thôn trở nên khang trang, nhiều công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư, xây dựng; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển.

UBND tỉnh đã trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM, Cờ thi đua và tiền thưởng 1 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn xã; UBND huyện Buôn Đôn tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân và 17 gia đình; UBND xã Ea Bar tặng Giấy khen cho 15 tâp thể, 16 cá nhân, 21 gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia NTM trên địa bàn xã giai đoạn 2011 – 2020.