Truyền thông Antenna đồng hành cùng Larue

Truyền thông Antenna đồng hành cùng Larue chuỗi hoạt động Yêu đời ta hát tại nhiều địa điểm: Cuwkuin, Km52, Komtum,…

Link youtube: https://youtu.be/No5f90i392E
Team Antenna