Tròn 2 tuổi Bảo Tàng Thế Giới Cà Phê

Từ 23/11/2018 đến 23/11/2020 tròn 2 năm đi vào hoạt động của Bảo Tàng Thế Giới Cà Phê.

Mừng sinh nhật 2 tuổi

Không gian và những vị khách tới thăm quan bảo tàng.

cùng các tiết mục biểu diễn hấp dẫn