Team Antenna chuẩn bị sự kiện

Antenna với đội ngũ dày kinh nghiệm trong tổ chức sự kiện, luôn chuẩn bị chu đáo cho quý khách hàng.

Đội kỹ thuật

Đội ngũ cameraman
Ban nhạc