Media

Tròn 2 tuổi Bảo Tàng Thế Giới Cà Phê

Mừng Sinh Nhật 2 Tuổi Của Bảo Tàng Thế Giới Cà Phê.

DETAIL

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA TẬP ĐOÀN PHILIPS HEALTHCARE VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

𝑼̛́𝒏𝒈 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒔𝒐̂́ 𝒉𝒐́𝒂 𝒏𝒉𝒂̆̀𝒎 𝒏𝒂̂𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒐 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝒚 𝒕𝒆̂́. Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm […]

DETAIL

Quỹ Bảo Trợ Xã Hội

Chương trình giáo dục cộng đồng “Sinh con sinh cha”.

DETAIL

LỄ BỔ NHIỆM VÀ KHÓA ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO QUY TRÌNH BÁN LẺ ĐỈNH CAO TQ_GROUP

Ngày 19/07/2020 tại Khách sạn Cappella đã diễn ra lễ bổ nhiệm và khóa đào tạo chuyển giao quy trình bán lẻ […]

DETAIL